HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Brak ukraińskiego paszportu: czy można dalej pracować w Polsce?

20.05.2024

Rząd ukraiński 25 kwietnia 2024 r. ogłosił tzw. postanowienie nr 443, które zasadniczo uniemożliwia Ukraińcom w wieku poborowym przebywającym poza granicami Ukrainy uzyskanie nowych paszportów bez powrotu na terytorium Ukrainy. Zgodnie z tym postanowieniem, w razie złożenia wniosku o paszport w jednym z zagranicznych punktów paszportowych, odbiór paszportu może nastąpić wyłącznie na terenie Ukrainy. Brak możliwości uzyskania w Polsce nowego paszportu nie oznacza, że z chwilą wygaśnięcia dotychczasowego paszportu pobyt obywatela Ukrainy w Polsce stanie się nielegalny. Wprawdzie art. 288 ustawy o cudzoziemcach zobowiązuje cudzoziemców w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do posiadania ważnego dokumentu podróży, ale nie czyni tego warunkiem prawa do pobytu w Polsce – przeciwnie, przepis jako odrębny obowiązek wskazuje posiadanie „dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Również ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wiąże legalności pobytu cudzoziemca w Polsce z koniecznością posiadania ważnego dokumentu podróży. – r. pr. Tomasz Rogala oraz Aleksander Dżuryło dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.