HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Aktualny stan prac nad implementacją dyrektywy

20.03.2021

  • Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę EU i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 26 listopada 2019 r., weszła w życie 16 grudnia 2019 r., a na jej implementację państwa członkowskie mają czas do 17 grudnia 2021 r. Pełna treść dyrektywy dostępna: tutaj.
  • Polska jest w gronie 21 z 27 krajów członkowskich, które formalnie wszczęły procedurę implementacyjną.
  • Zarządzeniem PRM z dnia 1 grudnia 2020 r. wyznaczono ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy – jest nim minister właściwy do spraw pracy – Jarosław Gowin.
  • Zarządzeniem ww. ministra z dnia 10 grudnia 2020 r. powołano Zespół do spraw przygotowania regulacji w związku z implementacją dyrektywy.
  • Obecnie trwają pracę nad wnioskiem o wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Aktualizacja: 31.03.2021