HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Sygnał: Ósmy projekt ustawy i stan prac nad implementacją dyrektywy

07.06.2023

25 maja br., a zatem już ponad półtora roku po terminie implementacji unijnej Dyrektywy o ochronie Sygnalistów, na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się kolejne wersje, siódma (z 6 lutego) i ósma (z 27 marca), projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

W ramach cyklu HR Sygnał od samego początku prac legislacyjnych śledzimy ich przebieg, przekazując Państwu kluczowe wnioski i nasze przemyślenia.

Celem przypomnienia wskazujemy, że pierwszy projekt ustawy został opublikowany 18 października 2021 r. a zmiany wprowadzane przez kolejne wersje były przez nas omawiane w pojedynczych publikacjach z cyklu. Sam proces i szczegółowe jego etapy znajdziecie Państwo tutaj.

Jeśli chodzi o najnowsze zmiany, to w naszej ocenie należy je odczytywać jako znak, że ustawodawca nie zapomniał o kwestii whistleblowingu. Pracodawcy mogą spodziewać się rychłego przyjęcia przepisów.

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, teraz już niezależnie od górnej granicy zatrudnienia (dotychczas bowiem ustawodawca wyraźnie dzielił tych pracodawców na zatrudniających do 249 pracowników i większych, przewidując różne terminy zaktualizowania się obowiązku realizacji ustawowych obowiązków, z przyjęciem wewnętrznej procedury na czele) nowe, kluczowe kwestie to:

  • dzień po publikacji nowej ustawy powinny być gotowe procedury zgłoszeń wewnętrznych (choć inne przepisy wejdą w życie dopiero 2 miesiące później);
  • kandydaci powinni być informowani o wewnętrznej procedurze powiadamiania na początku procesu rekrutacji lub negocjacji przed zawarciem umowy – nowy obowiązek HR;
  • niepotrzebne komplikacje związane z dzieleniem się zasobami w celu prowadzenia przyjmowania i “obrabiania” zgłoszeń przez pracodawców zatrudniających 50-249 pracowników;
  • organ publiczny będzie informował pracodawcę o zgłoszeniu zewnętrznym i “przyznaniu” statusu sygnalisty po wydaniu certyfikatu;
  • szanse na dokonanie zgłoszenia zewnętrznego drastycznie spadną, gdyż domniemany sygnalista będzie musiał podpisać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co będzie zniechęcające.

O kolejnych krokach legislacyjnych będziemy informować Państwa na bieżąco w kolejnych publikacjach cyklu.

Chętnie pomożemy w dostosowaniu wewnętrznych praktyk i dokumentacji do nowych wymogów.