HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Bez czterech projektów ustawa nie powstaje – najnowsze zmiany w ochronie sygnalistów

05.08.2022

4 sierpnia br. na stronie RCL pojawił się kolejny, czwarty już projekt ustawy o ochronie osób zgłaszającej naruszenia prawa z 22 lipca.

Choć zapewne nie wszyscy zdążyli zapoznać się z poprzednim projektem, opublikowanym niecały miesiąc wcześniej, projektodawcy zdecydowali się wprowadzić kolejne zmiany. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich:

  • Poza ustawowym katalogiem, pracodawcy będą mogli gromadzić również zgłoszenia dotyczące naruszeń wewnętrznie ustanowionych zasad i standardów, w tym również standardów etycznych – o ile takie zasady i standardy zostały wcześniej prawidłowo ustanowione i pozostają w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem.
  • Zgoda sygnalisty będzie konieczna do ujawnienia jego tożsamości w toku rozpatrywania zgłoszenia, chyba że dokonał zgłoszenia w złej wierze.
  • Protokół sporządzony z ustnego zgłoszenia dokonywanego za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej będzie musiał odtwarzać dokładny przebieg tej rozmowy (czyli w istocie stanowić jej transkrypcję).
  • Zgłoszenie pisemne będzie mogło być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • Umowa o powierzenie obsługi przyjmowania zgłoszeń z podmiotem zewnętrznym będzie musiała spełniać konkretne wymogi, tj. określać prawa i obowiązki tego podmiotu związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • W rejestrze zgłoszeń będzie trzeba gromadzić tylko te dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, które są niezbędne do ich identyfikacji.

Chętnie porozmawiamy o tym, jak zmiany te powinny przekładać się na ewentualną aktualizację obowiązujących czy projektowanych u Państwa procedur. Mamy wiele przemyśleń.