III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające 20-49 pracowników są zobowiązane do utworzenia PPK. Rusza III tura wdrożenia PPK.

01.07.2020

Od 1 lipca 2020 r. obowiązek utworzenia PPK zaczyna spoczywać również na podmiotach zatrudniających od 20 do 49 pracowników według stanu na 31.12.2019 r. Podmioty z tzw. III tury mają czas na podpisanie umowy o zarządzenie PPK do 27.10.2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10.11.2020 r.

Wskazane terminy zawarcia umów są jednak ważne nie tylko dla mniejszych przedsiębiorców, ale również dla podmiotów z tzw. II tury czyli zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób na dzień 30.06.2019 r. W ich przypadku bowiem pierwotnie obowiązujące terminy zostały przesunięte na podstawie tarczy antykryzysowej i na chwilę obecną są zbieżne z terminami właściwymi dla III tury.