HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Agnieszka Nicińska-Chudy

Radca prawny, Starszy prawnik

Doradza pracodawcom w bieżących sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa HR, w szczególności dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi, czasu pracy, niezdolności do pracy i zwolnień lekarskich, a także tworzenia umów i regulacji dotyczących zakazu konkurencji, nieuczciwej konkurencji i konfliktu interesów. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Wykształcenie

  • Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

Języki

  • angielski
  • niemiecki

Książki

Powiązane artykuły