HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Kodeks Pracy 2023

26.04.2023

Kodeks pracy 2023    komentarz zawierający najnowsze zmiany po kolejnej nowelizacji prawa pracy, wydany wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną.

W publikacji zostały omówione następujące zagadnienia:

 • jakie korzyści dla pracowników wprowadziło wdrożenie dyrektywy work-life balance,
 • czy nowe zasady kontroli trzeźwości dotyczą wszystkich pracowników,
 • jakich działań wymaga wdrożenie pracy zdalnej po zmianie przepisów,
 • na jakich zasadach można korzystać z nowego urlopu opiekuńczego,
 • jakie dodatkowe wymagania musi spełniać wypowiedzenie umowy na czas określony,
 • jak ustalić okres, na jaki można zawrzeć umowę na okres próbny,
 • kiedy dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy jest legalne,
 • jakie nowe uprawnienia przyznano pracującym rodzicom,
 • jakie są skutki podwyższenia wynagrodzenia minimalnego,
 • czy można odmówić podwyżki płac z powodu inflacji,
 • na czym polega ochrona sygnalistów,
 • w jakich sytuacjach warto wydłużyć okres rozliczeniowy lub wprowadzić równoważny czas pracy.

Publikacja jest dostępna do nabycia: tutaj.