HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Konferencja: Wyzwania i trudności w relacjach pracodawca – organizacje związkowe

22.12.2022

Zapraszamy do udziału w konferencji Wyzwania i trudności w relacjach pracodawca-organizacje związkowe – najlepsze praktyki regulujące relacje ze związkami zawodowymi, organizowanej przez „Rzeczpospolitą”.

Podczas szkolenia nasi Prawnicy w praktycznym ujęciu omówią największe wyzwania oraz trudności, na które napotykają się pracodawcy w relacjach z organizacjami związkowymi.

Prelegenci podzielą się z Państwem swoim wieloletnim doświadczeniem w kształtowaniu relacji związkowych u największych pracodawców w Polsce. Opowiedzą także o mechanizmach weryfikacji statusu i uprawnień organizacji związkowych oraz możliwości kwestionowania ochrony stosunku pracy działaczy związkowych dopuszczających się naruszeń.

Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Czy czeka nas rewolucja w sporach zbiorowych? – projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych.
 • Jak zachować reguły Compliance w relacjach ze związkami zawodowymi?
 • Jak egzekwować od organizacji związkowych działania zgodne z prawem?
 • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie?
 • Jak organizacje związkowe nadużywają przepisów o sporach zbiorowych?
 • Jak radzić sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi organizowanymi pod pretekstem zgromadzenia publicznego?
 • Jak prowadzić dialog z pracownikami, aby przyniósł odpowiednie rezultaty?
 • Jakie są granice krytyki pracodawcy w sieci?
 • Jak wprowadzić politykę korzystania z mediów społecznościowych?
 • Jak skutecznie radzić sobie ze związkowcami dopuszczającymi się nadużyć w Internecie?
 • Jaki jest zakres ochrony stosunku pracy przysługujący działaczom związkowym?
 • Jakie są najczęstsze nadużycia w zakresie ochrony stosunku pracy?
 • Jak wygląda procedura poprzedzająca decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem – przedstawicielem organizacji związkowej?

Termin: 22 lutego 2023 r., godz. 9:30-15:35, online.

Rejestracja oraz szczegółowa agenda: tutaj.