HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance – nowe uprawnienia pracowników a spory sądowe

28.11.2023

Nowe przepisy kodeksu pracy wdrażające ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) jedynie w niewielkim zakresie przewidują możliwość odwołania się przez pracownika do sądu z tytułu ich naruszenia. Nie oznacza to jednak, że nie umożliwiają pracownikowi wystąpienia na drogę sądową z tego tytułu. Tym samym istotne jest, aby pracodawcy mieli świadomość potencjalnych konsekwencji naruszenia nowych przepisów kodeksu pracy dotyczących work-life balance, a także dysponowali odpowiednimi narzędziami w razie ewentualnych roszczeń pracowników. – r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki oraz apl. radc. Julita Kołodziejska komentują dla infor.pl.

Artykuł tutaj.

Materiał pochodzi z książki Pracownik i pracodawca w sądzie.