HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Spory zbiorowe w praktyce

05.09.2023

Organizacje związkowe, prowadząc spory zbiorowe, często podejmują szereg czynności, które budzą poważne wątpliwości natury prawnej. Pracodawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacjami, w których działacze związkowi zgłaszają niemożliwe do realizacji żądania, odmawiają nawiązania dialogu, prowadzą wątpliwe z perspektywy prawidłowości referenda strajkowe lub podejmują próby organizacji nielegalnych strajków. – odpowiedzi na najczęstsze pytania, zadawane przez pracodawców w kontekście sporów zbiorowych, udzielają Michał Bodziony oraz apl. radc. Kinga Ciosk w artykule dla Parkiet.

Artykuł tutaj.