HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#HRwChmurze | Zdalne zawieranie umów o pracę

11.09.2020

Umowa o pracę przez Internet? Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę online, jeżeli obie strony dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co zrobić, gdy pracownik nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Zawarcie umowy online również jest możliwe. Wystarczy, że pracownik to potwierdzi. W obecnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo pracowników powinny być traktowane priorytetowo, co przemawia to m.in. za ograniczeniem liczby spotkań. Wszystkie czynności, które mogą być dokonane online, powinny być ze względów bezpieczeństwa dokonywane w taki sposób. Umowa o pracę jest taką czynnością.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Teoretycznie brak formy pisemnej może być kwestionowany, jako wadliwość formalna. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby inspekcja pracy nałożyła na pracodawcę grzywnę. Zwłaszcza, że umowa będzie zawarta „na piśmie”.

Jeżeli chodzi o pracownika, zawarcie umowy zdalnie nie generuje żadnego ryzyka. W przypadku dopuszczenia danej osoby do pracy uznaje się, że doszło do zawarcia umowy w sposób dorozumiany.