HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

HRwChmurze: Rozwiązanie umowy o pracę z osobą pracującą zdalnie podczas kwarantanny

23.10.2020

Czy wypowiedzenie umowy o pracę osobie świadczącej pracę w formie zdalnej na kwarantannie jest dopuszczalne? Czy pracownicy przebywający na kwarantannie oraz wykonujący swoje obowiązki w trybie zdalnym są objęci ochroną przed wypowiedzeniem, tak jak pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności?

Przepisy nie dają w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Jednak w naszej ocenie wypowiadanie umów o pracę pracownikom świadczącym pracę w trakcie przebywania na kwarantannie jest dopuszczalne.

Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Natomiast w przypadku pracowników wykonujących pracy w okresie kwarantanny nie możemy mówić o ich nieobecności. Tym samym uważamy, że nie ma podstaw, aby uznać, że taki pracownik jest skutecznie objęty ochroną przewidzianą na gruncie przepisów kodeksowych.

Ponadto, zgodnie z przepisami ubezpieczeń społecznych na równi z niezdolnością do pracy traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny. Z niemożnością wykonywania pracy mamy jednak do czynienia tylko wtedy, gdy pracownik przebywa na kwarantannie, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ale nie może świadczyć swojej pracy (np. z uwagi na charakter swoich obowiązków lub brak zgody pracodawcy w tym zakresie). Jeżeli może świadczyć pracę i ją świadczy, nie ma mowy o niemożności.

Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne w szczególności w przypadku przeprowadzania w zakładzie pracy planowanych od dawna procesów restrukturyzacyjnych (choć nie tylko). Zwolnienie pracownika w ramach procesu, do którego pracodawca przygotowywał się już wcześniej (m.in. poprzez dobieranie pracowników do zwolnień) stanowi dowód na to, że przebywanie przez pracownika na kwarantannie nie ma w rzeczywistości żadnego związku z podjętą decyzją. W takim przypadku pracownik nie może zasadnie twierdzić, że wypowiedzenie mu umowy o pracę jest przykładem nierównego traktowania w zatrudnieniu.