HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zdrowe Miejsce Pracy: BHP w pracy zdalnej

01.02.2022

Jedną z najistotniejszych zmian jakie w stosunkach pracowniczych przyniosła pandemia jest przeniesienie pracy z biura do domu. Niestety do dzisiaj kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie zdalnym pozostają nieuregulowane, co powoduje, że pracodawcy często zastanawiają się, jak dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie mając dostępu do domowego miejsca pracy swoich pracowników. Pracodawca przecież ponosi za nie odpowiedzialność.

Zdecydowanie najlepszą praktyką jest uregulowanie tej kwestii w regulaminie pracy lub regulaminie pracy zdalnej. Choć prace nad regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej są nadal w toku, a moment ich wejścia w życie jest trudny do przewidzenia (3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii), to można potraktować je jako wskazówkę przy przygotowaniu regulaminu. Bardzo istotne jest przy tym uregulowanie kwestii odpowiedzialności za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej. Z uwagę na specyfikę pracy zdalnej można przewidzieć w regulaminie, że będzie ona przynajmniej częściowo spoczywać na pracowniku.

Warto też pamiętać, że pracodawca ma szereg obowiązków wynikających z przeniesienia miejsca pracy, poza siedzibę pracodawcy. Podobnie jak w przypadku pracy w biurze pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej:

  • sporządzić/zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego (z uwagi na COVID-19 i pracę z domu może ona wymagać zmiany),
  • opracować informację zawierającą zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej,
  • opracować zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej uwzględniające w szczególności:
  1. wpływ tej pracy na wzrok oraz układ mięśniowy i szkieletowy;
  2. czynności do wykonania po zakończeniu pracy zdalnej; oraz
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Warto rozważyć wspomagające działania edukacyjne – choćby dodatkowe szkolenia z bhp, które z pewnością pomogą pracownikowi zrozumieć, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracując z domu.

Poza samymi zasadami dotyczącymi bhp, w regulaminie pracy zdalnej warto także zawrzeć takie zagadnienia jak:

  • określenie miejsca gdzie może być świadczona praca zdalna – czy tylko w miejscu zamieszkania pracownika, czy też bez takich ograniczeń;
  • wymiar pracy zdalnej – czy będzie to model hybrydowy, czy też w pełni online;
  • narzędzia jakimi pracownik będzie wykonywał pracę, m.in. czy będzie używał komputera służbowego, czy też prywatnego;
  • sposób, w jaki pracownik ma prowadzić ewidencję czasu pracy.

Chętnie wesprzemy Państwa w przygotowaniu regulacji dotyczących organizacji pracy zdalnej, w tym także realizacji działań mających na celu zapewnienie wysokiego standardu bhp.