HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zasady ustalenia wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę

21.12.2021

Co do zasady kwota wynagrodzenia za pracę ustalona przez strony w umowie o pracę (i faktycznie wypłacana pracownikowi) stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Kwestia ustalenia wysokości rzeczywiście przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, a co za tym idzie także wysokości podstawy wymiaru składek, od lat budzi jednak wiele wątpliwości, zwłaszcza wskutek kwestionowania ich przez ZUS. – r. pr. Kinga Polewka-Włoch oraz Julita Kołodziejska komentują dla ius.focus.

Artykuł dostępny tutaj.