HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Alert: Wymóg wyższego wynagrodzenia dla cudzoziemców wnioskujących o Niebieską Kartę UE w 2021 r.

23.02.2021

Cudzoziemcy, którzy zawarli umowy o pracę w 2021 r. i wnioskują o Niebieską Kartę UE (tzw. zezwolenie Blue Card) muszą wykazać, że ich miesięczne wynagrodzenie brutto stanowi minimum 7 751,21 zł brutto. Jest to prawie 400 zł brutto więcej niż wynagrodzenie minimalne dla umów zawartych w 2020 r.

Zmiana ww. minimalnego wynagrodzenia nie ma wpływu na wnioski złożone przed 2021 r. oraz już wydane Niebieskie Karty UE.  Pracodawcy zatrudniający kandydatów, którzy planują ubiegać się o Niebieską Kartę, muszą się liczyć z wyższymi wymaganiami finansowymi tych kandydatów.