HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Trójkąt umów to pułapka w ubezpieczeniach społecznych

22.12.2021

Sąd apelacyjny powziął wątpliwości dotyczące interpretacji pojęcia „wykonuje pracę na rzecz pracodawcy” zawartego w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Chodziło o objęcie zakresem wskazanego przepisu realizacji umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą powiązanym kapitałowo i osobowo z przedsiębiorcą będącym pracodawcą dla zleceniobiorcy- r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.