HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Trampolina do ESG – pytania i odpowiedzi #7

22.01.2024

W ramach cyklu webinarów Trampolina do ESG omawiamy, jak przygotować się do raportowania ESG w obszarach społecznym i ładu korporacyjnego, w tym compliance. W poniedziałkowych publikacjach odpowiadamy na najważniejsze pytania uczestników.

Wraz z nowym rokiem wracamy do Państwa z kolejną dawką informacji związanych z ESG. Po ostatnim webinarze wiedzą Państwo, że wzięliśmy na tapet kwestie CSR, różnorodności i inkluzywności.

Pytanie #7: Czy ujawnienie kwestii związanych z różnorodnością jest jednym z celów raportowania części S1 ESRS?

Tak, aby osiągnąć cel ujawnienia wymagane jest również wyjaśnienie ogólnego podejścia, przyjętego przez jednostkę w celu identyfikacji wszelkich istotnych faktycznych i potencjalnych oddziaływań na własnych pracowników oraz zarządzania tymi oddziaływaniami w odniesieniu do następujących społecznych czynników lub kwestii, w tym związanych z prawami człowieka, równego traktowania i równych szans dla wszystkich, w tym:

  • równouprawnienia płci i równości wynagrodzeń za pracę o takiej samej wartości;
  • szkoleń i rozwoju umiejętności;
  • zatrudnienia i integracji osób z niepełnosprawnościami;
  • środków zapobiegania przemocy i nękaniu w miejscu pracy; oraz
  • różnorodności.

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu Trampolina do ESG pt. Praktyczne aspekty standardów raportowania (ESRS): Pracownicy w łańcuchu dostaw (S2), który odbędzie się już 19 lutego br., godz. 11:00-11:45, online. Zapisy tutaj.