HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Trampolina do ESG – pytania i odpowiedzi #12

05.02.2024

W ramach cyklu webinarów Trampolina do ESG omawiamy, jak przygotować się do raportowania ESG w obszarach społecznym i ładu korporacyjnego, w tym compliance. W poniedziałkowych publikacjach odpowiadamy na najważniejsze pytania uczestników.

Jak co tydzień, wracamy do Państwa z informacjami dotyczącymi ESG. Niedawno odpowiedzieliśmy na pytanie czy ujawnienie kwestii związanych z różnorodnością jest jednym z celów raportowania części S1 ESRS. Dziś przedstawimy Państwu część ujawnień, które są obowiązkowe dla podmiotów raportujących.

Pytanie #12: Jakie informacje związane z D&I trzeba raportować?

  • Posiadanie konkretnych polityk ukierunkowanych na wyeliminowanie dyskryminacji (w tym molestowania), promowanie równości szans i innych sposobów zwiększania różnorodności i włączenia społecznego;
  • Informacje czy polityki te obejmują w szczególności następujące przyczyny dyskryminacji: pochodzenie rasowe i etniczne, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, inne formy dyskryminacji objęte przepisami Unii i prawem krajowym;
  • Informacje czy spółka posiada zobowiązania w zakresie polityki dotyczące włączenia społecznego osób z grup szczególnie podatnych na zagrożenia wśród własnych pracowników lub pozytywnych działań na ich rzecz – a jeśli tak, to tego, jakie są te zobowiązania;
  • Czy i w jaki sposób polityki te są wdrażane za pomocą specjalnych procedur w celu zapewnienia zapobiegania dyskryminacji, jej łagodzenia i podejmowania działań po jej wykryciu, a także w celu zwiększenia różnorodności i ogólnego włączenia społecznego.

Przypominamy, że to tylko niektóre z obowiązkowych ujawnień ESG, o które będzie należało zadbać.

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu Trampolina do ESG pt. Praktyczne aspekty standardów raportowania (ESRS): Pracownicy w łańcuchu dostaw (S2), który odbędzie się już 19 lutego br., godz. 11:00-11:45, online. Zapisy tutaj.