HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

SN: Dominujący wspólnik nie może być pracownikiem

29.05.2023

“Nie uznaje się za zatrudnienie pracownicze zatrudnienia dominującego wspólnika wtedy, gdy udział innych wspólników w kapitale zakładowym spółki jest tak mały, że pozostaje w istocie iluzoryczny, to jest nie przekracza kilku procent. Taka skala większości udziałów (przewagi głosów) oraz sposób jej wykorzystywania nakazuje bowiem traktować stosunki pracy w wieloosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na równi ze stosunkami w spółce jednoosobowej, której konstrukcja prawna nie ma odpowiednika na gruncie prawa pracy, gdyż w jej ramach stosunek tego prawa byłby pozbawiony zasadniczych elementów konstrukcyjnych.” Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 2022 r. I USKP 144/21. Sprawa oczywiście na kanwie nie pracowniczej, ale zusowej – w sprawie ubezpieczona była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na stanowisku prezesa zarządu w jednoosobowym zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadając jednocześnie ponad 95% udziałów w tej spółce. A skoro tak, to można wyrzucić ubezpieczoną z ubezpieczenia pracowniczego i uznać, że była ubezpieczona jako przedsiębiorca, a to zaś wpływa na wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Parę rzeczy tu się nie klei jak choćby to, że ubezpieczona nie była jedynym wspólnikiem sp. z o. o. wiec w istocie nie miała nawet ubezpieczenia jako przedsiębiorca – ZUS zachował się zatem wspaniałomyślnie nie odbierając jej tego tytułu. Kwestia zatrudnienia pracowniczego wspólników sp. z o. o. od lat jest przedmiotem sporów. – r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.