HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Rząd chroni pracowników przed zwolnieniami. A co z firmami, którym ubywa rąk do pracy?

24.03.2020

Utrudnienia dla pracodawców
Jednak to, co dla pracowników jest prawem, powoli staje się sporym utrudnieniem dla pracodawców, którym brakuje rąk do pracy. Z naszych informacji wynika, że odczuwalne jest to w wielu firmach i branżach, ale szczególnie w tych, które muszą pracować w ruchu ciągłym. Chodzi o firmy o znaczeniu strategicznym dla państwa.

Czy rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko, jeśli jest w gospodarstwie domowym jest inna osoba, która nie jest zatrudniona, ale która z nieudokumentowanych przyczyn nie może się zająć dzieckiem?

– Przemysł energetyczny, producenci leków czy żywności zaczynają mieć problem z pracownikami, m.in. z powodu korzystania przez nich z tych dodatkowych, 14-dniowych zasiłków opiekuńczych. Nie ma wyraźnego przepisu, który pozwalałby w takim przypadku  pracodawcy odmówić udzielenia zwolnienia od pracy na okres sprawowania opieki. I choć, stawiając na szali dwie wartości: ochrony życia i zdrowia pracownika i jego dzieci oraz interesu publicznego w postaci zaopatrzenia społeczeństwa w leki czy szpital w ciepło i energię, można – stosując wykładnię celowościową – wywieść nadrzędność interesu publicznego, to nie zmienia to faktu, że  nie wynika to z żadnego przepisu prawa – mówi Robert Stępień, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter. Przyznaje, że sytuacja jest trudna, bo nawet pracodawca, który chciałby zorganizować pomoc pracownikom w zakresie opieki nad dziećmi – np. zapewnić przedszkole czy nianię, byleby tylko ten pracownik przyszedł do pracy, ma obecnie niewielkie możliwości działania.

Artykuł dostępny tutaj.