HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

20.01.2021

Pytanie #2: Jak określić miejsce pracy przy pracy zdalnej. Czy należy obecnie zmieniać umowy jeśli wpisana jest siedziba firmy?

Odpowiedź: Nie ma konieczności zmiany umowy o pracę w zakresie miejsca pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca jest uprawniony do polecenia pracy zdalnej, tj. wykonywania jej poza miejscem jej stałego wykonywania, bez konieczności zmiany umowy o pracę. Treścią polecenia może być również wskazanie miejsca pracy, np. miejsca zamieszkania. Pracownik powinien oświadczyć, że posiada warunki lokalowe i techniczne do świadczenia pracy zdalnej. Rekomendujemy, aby kwestia ta została uregulowana w wewnętrznym dokumencie (np. regulaminie pracy zdalnej czy zarządzeniu pracodawcy), tak aby uniknąć sytuacji wykonywania pracy z dowolnego miejsca, np. restauracji czy plaży.