HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

22.07.2021

Pytanie #11: Czy mogli by Państwo polecić wzór takich zapisów w regulaminie, aby wyczerpująco uwzględnić wszystkie elementy?

Odpowiedź: Niestety nie jest możliwe przygotowanie uniwersalnego wzoru czy postanowień, które powinny się znaleźć w regulaminie. Każdorazowo powinny one być dostosowane do danego pracodawcy, uwzględniając m.in. specyfikę i organizację pracy oraz potrzeby pracodawcy. Z  doświadczenia wiemy (a w ostatnich miesiącach przygotowaliśmy wiele takich regulaminów), że zmiennych czynników jest na tyle dużo, że konieczne jest przygotowanie takiego regulaminu indywidualnie dla każdego pracodawcy. W przeciwnym razie taki regulamin nie będzie spełniał swojej funkcji.