HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Pozorność umowy o pracę

29.11.2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często decyduje się na podważenie charakteru lub w ogóle istnienia stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z płatnikiem. Dwa najczęściej spotykane przypadki to kwestionowanie stosunku pracy, co z reguły zdarza się, gdy ubezpieczony domaga się wypłaty jakiegoś świadczenia oraz uznawanie, że strony łączy stosunek pracy a nie stosunek cywilnoprawny, mimo iż wiąże je np. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług lub umowa agencyjna. Z kolei ten drugi przypadek będzie z reguły najbardziej dotkliwy dla pracodawcy, który może zostać zobowiązany do zapłaty zaległych składek. – r. pr. Kinga Polewka-Włoch oraz Patryk Kozieł komentują dla ius.focus.

Artykuł dostępny jest tutaj.