HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

16.05.2023

Pytanie #15: Czy kryterium nienagannej pracy lub pozytywna ocena przełożonego może być warunkiem nabycia premii?

Odpowiedź: Tak, nienaganna praca lub pozytywna ocena przełożonego mogą stanowić kryteria premiowe warunkujące nabycie prawa do premii. W przypadku odmowy przyznania premii z uwagi na niespełnienie ww. warunków i sporu na tym tle, konieczne będzie wykazanie konkretnych okoliczności wpływających na dokonaną ocenę. Rozwiązanie to daje pracodawcy większą, ale nie nieograniczoną, swobodę przy ustalaniu, czy pracownik nabył prawo do premii. W dalszym ciągu należy pamiętać, że premia nie ma charakteru uznaniowego i spełnienie przesłanek wiąże się z nabyciem do niej prawa.