HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Poradnik: Benefity od firmy. Sprawdź, czy zapłacić od nich ZUS – część 4

29.03.2023

Poza wynagrodzeniem pracodawca może przekazać pracownikowi także świadczenia w formie rzeczowej albo np. usługi. Kiedyś zatrudnieni mogli liczyć przede wszystkim na paczki i bony świąteczne, ale dziś w większych firmach standardem jest już oferowanie pakietu medycznego lub karty sportowej, a niektórzy wręczają karty lunchowe, opłacają przedszkola dla dzieci pracowników czy wykupują zatrudnionym polisy ubezpieczeniowe. Świadczenia pozapłacowe mogą być finansowane ze środków obrotowych albo zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I nie jest to różnica tylko dla księgowych, bo od źródła finansowania w dużej mierze będzie zależało, czy od wartości takich świadczeń należy odprowadzić składki do ZUS. W poradniku przypominamy obowiązującą wykładnię na temat świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych.

Część 4. Świadczenia związane z opieką nad dziećmi.

Pracodawcy ze środków funduszu mogą zatem organizować, finansować lub dofinansowywać osobom uprawnionym usługi związane z opieką nad dziećmi do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym. Świadczenia związane z opieką nad dziećmi obejmują zarówno opiekę grupową (żłobki, kluby dziecięce, przedszkola), jak i opiekę indywidualną (usługi niani i opiekuna dziennego). […] Pracodawca może utworzyć własny żłobek lub przedszkole (spełniające wymogi wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia takich placówek) lub dofinansować pracownikom koszty uczęszczania dzieci do takich instytucji zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Prawdopodobnie ze względu na trudności natury techniczno-organizacyjnej jest to forma działalności socjalnej najrzadziej wykorzystywana przez pracodawców z całego katalogu.

 

Pełna treść poradnika została opublikowana w Dzienniku Gazety Prawnej: tutaj.