HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Overemployment a korzystanie ze sprzętu służbowego

20.11.2023

Świadczenie przez pracowników lub kontraktorów pracy jednocześnie dla kilku podmiotów negatywnie wpływa na ich efektywność oraz może skutkować obniżeniem jakości wykonywanych zadań, a także – celowym lub nieświadomym – ujawnieniem know-how wykorzystywanego w firmie. Niezależnie od tego, wiele zagrożeń wynikać może również z wykorzystywania przez osoby zatrudnione na „kilku etatach” sprzętu służbowego jednego z tych podmiotów do świadczenia usług na rzecz pozostałych. – Michał Bodziony oraz apl. radc. Kinga Ciosk komentują dla IT-Leaders.

Artykuł tutaj.