HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Nowelizacja tarczy antykryzysowej

04.12.2020

Jutro, tj. 5 grudnia br. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dopuszczalna praca w trakcie izolacji

Nowelizacja doprecyzowała rozbieżności dotyczące możliwości pracy w czasie izolacji domowej. Praca zdalna w czasie izolacji domowej będzie możliwa za zgodą pracodawcy, a pracownikowi będzie przysługiwać z tego tytułu wynagrodzenie. W tym okresie pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy.

Zniesione ograniczenie handlu w niedzielę

Ustawa zniosła ograniczenie handlu w niedziele 6 grudnia br., co oznacza, że najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową.

Nowe przepisy powodują konieczność zmiany rozkładów czasu pracy. Kodeks pracy nie określa w sposób wyraźny sytuacji i przyczyn, w których uzasadniona i dopuszczalna jest zmiana rozkładów czasu pracy. Mając na uwadze datę wejścia w życie ustawy, dla żadnej placówki handlowej nie będzie możliwe zachowanie 1-tygodniowego okresu uprzedzenia w zakresie przekazania rozkładu czasu pracy pracownikom, który uwzględnia pracę 6 grudnia br. Termin wejścia w życie ustawy stanowi zatem uzasadnioną podstawę dla pracodawców do wprowadzenia odpowiednich zmian w  rozkładach czasu pracy.

Badania lekarskie i psychologiczne

Dodatkowo do 31 stycznia 2021 r. zawieszony zostanie obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych:

  • osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
  • pracowników związanych z prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego i funkcjonariuszy straży ochrony kolei.

Jeżeli ważność badań upłynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność badań ulega przedłużeniu do 180 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ponadto, nowe przepisy wskazują, że osoby, wobec których nie została przeprowadzona klasyfikacja wojskowa w roku, w którym ukończyły one 19 lat, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 24 lata.