HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

26.07.2023

Pytanie #82: Pani Agnieszka i pan Andrzej są małżeństwem pracującym w tej samej spółce. Mają 3-letniego syna. W toku przyznawania świadczeń z funduszu w postaci paczki świątecznej dla dzieci pracodawca stwierdził, iż mogą oni otrzymać tylko jedną paczkę, gdyż byłoby niesprawiedliwe, gdyby ich syn otrzymał dwie paczki. Czy pracodawca postąpił słusznie? 

Odpowiedź: Nie. Co do zasady, każde z małżonków czy członków rodziny ma prawo do tych samych świadczeń. W konsekwencji otrzymanie świadczenia przez współmałżonka nie powinno wyłączać prawa drugiego współmałżonka do otrzymania takiego samego świadczenia. Jest to oczywiste na przykład w przypadku udziału w wyjazdach integracyjnych czy finansowania wczasów pod gruszą. W przypadku paczek świątecznych dla dzieci sytuacja, jak widać, nie jest już tak klarowna. Warto zatem jednoznacznie uregulować tę kwestię w regulaminie funduszu. W innym bowiem przypadku należałoby przyznać paczkę świąteczną każdemu ze współmałżonków, gdyż nie sposób odmówić przyznania świadczenia tylko ze względu na to, iż oboje małżonkowie są zatrudnieni u jednego pracodawcy.