HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

27.04.2023

Pytanie #70: W jaki sposób pracodawca może uzyskać informacje dotyczące sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej?

Odpowiedź: Przede wszystkim są to świadczenia pracownika jak również oświadczenia i zaświadczenia od podmiotów trzecich. Źródłem informacji o sytuacji socjalnej pracownika będą dokumenty zgromadzone w jego aktach osobowych czy zgłoszeniach do ubezpieczenia społecznego. Uważamy, że zbieranie ich w celach związanych ze stosunkiem pracy uprawnia do ich wykorzystania na gruncie funduszu. W orzecznictwie sądów przyjmuje się jednak, że dokumenty nie muszą być jedynym źródłem takich informacji. Jak przykładowo wskazał SA w Szczecinie „wobec treści prawa nie można więc odrzucić założenia, że informacje o pracownikach pracodawca zbiera samodzielnie, na podstawie rozmów i znajomości z pracownikami, względnie z wiadomości przekazywanych przez bezpośrednich przełożonych (np. kierownika sklepu lub brygadzisty). (…) Właściwym sposobem zdobycia informacji uzupełniających o sytuacji osób uprawnionych mogą być również ich oświadczenia, składane w dowolnej formie, choć możliwe jest też określenie przez pracodawcę wzoru czy choćby tylko zakresu informacji. W kontekście obowiązujących regulacji właściwym sposobem zdobycia informacji o sytuacji osób uprawnionych mogą być nawet ich oświadczenia anonimowe lub też dokonanie anonimowego rozpoznania. Informacje o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej można zatem czerpać także od bezpośrednich przełożonych, którzy mają codzienny kontakt z pracownikami” (wyrok z 24 maja 2013 r., sygn. akt III AUa 18/13).