HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

21.01.2022

Pytanie #7: Czym jest system kafeteryjny? 

Odpowiedź: System kafeteryjny polega na tym, że pracownik otrzymuje określoną kwotę pieniężną (lub określoną liczbę punktów) w wysokości przysługującej mu zgodnie z regulaminem funduszu i jego sytuacją socjalną, którą może wykorzystać na dowolne świadczenia z określonego kata-logu (pakietu świadczeń). To, które świadczenia są finansowane w ramach kafeterii, określa regulamin funduszu. Pracodawca może określić, że środki przyznane z funduszu w ramach kafeterii można przeznaczyć na bilety do kin, teatrów, wstęp do muzeów oraz dofinansowanie kart multisport. Jeżeli pracownik całą przyznaną kwotę przeznaczył na bile-ty do kin i teatrów, to nie będzie mógł już skorzystać z dofinansowania do karty multisport.