HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

21.01.2022

Pytanie #6: Czy świadczenia z funduszu mogą być wypłacane wyłącznie na wniosek pracownika?

Odpowiedź: Nie. Ustawa nie przewiduje obowiązku składania wniosków w celu uzyskania świadczeń z funduszu. Pracodawca może jednak wprowadzić taki wymóg w regulaminie. Jednakże należy zauważyć, iż w przypadku niektórych rodzajów świadczeń wprowadzenie obowiązkowego trybu wnioskowego mogłoby unicestwić istotę danego świadczenia. Przykładem może być przyznawanie pracownikom paczek świątecznych dla dzieci. Rezygnacja z konieczności składania wniosku w celu uzyskania takiej paczki pozwala uniknąć sytuacji, w której poszczególne dzieci nie dostałyby pa-czek ze względu na roztargnienie czy nieporadność rodziców. Również w przypadku świadczeń w postaci zapomóg celowe może okazać się po-zostawienie pracodawcy możliwości wszczęcia procedury przyznawania zapomogi bez wniosku pracownika, który, znajdując się w trudnej sytuacji życiowej, może wstydzić się poprosić pracodawcę o pomoc.