HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

29.12.2022

Pytanie #53: Czy pracodawca przy obliczaniu corocznego odpisu podstawowego na fundusz jako zatrudnionych powinien brać też pod uwagę osoby związane z nim umową cywilnoprawną, jak np. zlecenie? 

Odpowiedź: Nie. Co prawda ustawodawca posłużył się pojęciem przeciętnej liczby „zatrudnionych”, a nie „pracowników”, ale w orzecznictwie oraz doktrynie nie ma wątpliwości, że naliczając coroczny odpis podstawowy na fundusz, pracodawca powinien brać pod uwagę osoby pozostające z nim w stosunku pracy. Są to więc wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.