HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

20.01.2022

Pytanie #5: Czy pracodawca może przyznać dzieciom pracowników paczki świąteczne o jednakowej wartości?

Odpowiedź: Paczki mogą być jednakowej wartości, jeżeli przyznawane są dzieciom na imprezie. Chodzi bowiem o to, by ze względu na psychikę dzieci jedne z nich nie czuły się gorzej, że dostały paczki o innym składzie lub wartości. Jeżeli pracownicy otrzymują paczki dla dzieci do pobrania (poza imprezą) albo otrzymują bony na paczki, wówczas zróżnicowanie paczek będzie jak najbardziej zasadne. Nie można jednak wykluczyć, że i w takiej sytuacji regulamin będzie stanowił przyznawanie tej samej wartości paczki każdemu dziecku, również ze względu na równe traktowanie dzieci i w praktyce niewielką wartość finansową takich paczek. W takim wypadku pod uwagę brane jest tylko jedno z kryteriów socjalnych, a mianowicie kryterium rodzinne – tyle paczek, ile dzieci. Prawidłowość takiego działania potwierdził SA w Łodzi w wyroku z 22 czerwca 2018 r. (sygn. akt III AUa 237/18). W opozycji do tego podejścia stoi ZUS, który wskazuje, że paczki wręczane poza imprezami czy też bony świąteczne powinny być różnicowane w wysokości.