HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

27.10.2022

Pytanie #44: Czy skorzystanie z możliwości zawieszenia obowiązków wynikających z ustawy o zfśs jest uzależnione od wprowadzenia przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy?

Odpowiedź: Nie. Warunkiem skorzystania z rozwiązań związanych z zawieszeniem obowiązków wynikających z ustawy o zfśs jest jedynie wystąpienie spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. Przepis nie wymaga wprowadzenia innych rozwiązań. Oczywiście zawieszenie możliwe jest tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.