HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

27.12.2021

Pytanie #4: Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych i wypłacił świadczenie urlopowe. Pracownik musiał jednak przerwać urlop z powodu choroby. Czy pracownik jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego?

Odpowiedź: Ustawa nie reguluje wprost takiej sytuacji. Należy jednak przyjąć, że konieczność przerwania urlopu z przyczyn niezależnych od pracownika, jak np. choroba czy odwołanie z urlopu przez pracodawcę, nie będzie skutkować obowiązkiem zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego w całości ani nawet w części.