HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

22.09.2022

Pytanie #39: Czy pracownika, który nie przedstawił pracodawcy informacji dotyczącej pobierania świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” dla celów ustalenia jego sytuacji materialnej mogą spotkać jakieś negatywne konsekwencje?

Odpowiedź: Przekazanie przez pracownika danych dotyczących świadczenia wychowawczego jest dobrowolne. Pracodawca nie może zatem żądać takich informacji pod groźbą zwolnienia pracownika. Jednakże w przypadku, gdy pracownik takich informacji nie przekaże, a będą one potrzebne dla ustalenia jego sytuacji materialnej lub rodzinnej, musi liczyć się z możliwością wystąpienia negatywnych skutków. Mogą one przykładowo przybrać postać przyznania pracownikowi zapomogi socjalnej z funduszu w najniższej wysokości bądź nawet odmowy jej przyznania. Pracodawca powinien bowiem przyznawać pracownikom świadczenia z funduszu w sposób jak najbardziej sprawiedliwy i uwzględniający zasadę socjalną („tym wyższe świadczenie, im gorsza sytuacja socjalna”). Nieuwzględnienie świadczenia wychowawczego przyznawanego z programu „Rodzina 500+” mogłoby natomiast prowadzić do wypłacenia pracownikom mającym ten sam dochód na członka rodziny, ale zróżnicowaną sytuację socjalną (z tytułu otrzymywania bądź nieotrzymywania świadczenia wychowawczego), świadczeń z funduszu w tej samej wysokości. Z całą pewnością pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą socjalną i sprawiedliwym rozdziałem środków z funduszu.