HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

28.07.2022

Pytanie #31: Czy pracodawca może pokryć własne zadłużenie, np. z tytułu niezapłaconej faktury za prąd, ze środków funduszu? 

Odpowiedź: Nie. W wyroku z 21 maja 2009 r. WSA we Wrocławiu podkreślił, iż: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem specjalnym, co oznacza, że pracodawca jest administratorem funduszu i nie może dowolnie dysponować środkami socjalnymi, które są prawnie i rachunkowo wyodrębnione z innych jego środków finansowych. Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a nie zakład pracy, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności za cudze zobowiązania”. Ustawa określa zasady gospodarowania środkami funduszu i nie przewiduje możliwości pokrywania ze środków funduszu własnych zobowiązań pracodawcy.