HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

26.05.2022

Pytanie #23: Czy pracodawca może dopłacić ze środków funduszu do wypoczynku pracownika spędzanego poza granicami Polski?

Odpowiedź: Tak. W obecnym stanie prawnym pracownicy mają możliwość korzystania z usług świadczonych przez pracodawcę w ramach działalności socjalnej niezależnie od miejsca korzystania z nich, a więc również za granicą. Możliwość taka powstała po zmianie komentowanego art. 2 na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2007 r. (sygn. akt K 40/04). Trybunał stwierdził w nim, iż ówcześnie obowiązujące przepisy ustawy, uniemożliwiające pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, są niezgodne z konstytucją.