HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

30.03.2022

Pytanie #16: Po przeanalizowaniu przepisów ustawy pracodawca stwierdził, że badając sytuację materialną pracowników będzie brał pod uwagę dochód po potrąceniu należnych obciążeń publicznoprawnych (dochód netto). W konsekwencji umieścił odpowiednie postanowienie w regulaminu funduszu. Czy był uprawniony do takiego działania? 

Odpowiedź: Tak. Ustawodawca rzeczywiście nie wskazał, czy pracodawca powinien badać dochód brutto czy netto. Wydaje się zatem, że ustawa pozostawia pracodawcom swobodę wyboru rodzaju badanego dochodu, który to wybór powinien zostać skonkretyzowany w regulaminie funduszu. Będzie to w szczególności istotne u pracodawców, którzy zdecydują się na badanie dochodu przypadającego na członka rodziny pracownika (osoby uprawnionej). W takiej bowiem sytuacji dochód brutto członka rodziny będącego pracownikiem i członka rodziny będącego przedsiębiorcą będzie taki sam, natomiast dochód netto tych dwóch osób będzie już różny, ze względu na inne zasady opodatkowania i oskładkowania ich źródeł dochodów.