HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.02.2022

Pytanie #11: Czy pracodawca może ponieść odpowiedzialność wykroczeniową w związku z przyznawaniem świadczeń z funduszu niezgodnie z postanowieniami regulaminu funduszu?

Odpowiedź: Nie. Artykuł 12a ustawy penalizuje tylko niewykonanie przepisów ustawy lub działania z nią niezgodne. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest ustawą, a jedynie jest wydawany na jej podstawie. Przypisywanie pracodawcy odpowiedzialności za naruszenie postanowień regulaminu byłoby zatem sprzeczne z zasadą nullum crimen sine poena.