HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Elastyczny czas pracy – pytania i odpowiedzi

24.11.2020

Pytanie #24: Jak szczegółowo muszą być określone zadania w zadaniowym systemie czasu pracy?

Odpowiedź: Ustalenie zadań w zadaniowym systemie czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, a wyznaczone zadania powinny być obiektywnie możliwe do wykonania w ramach obowiązującego pracownika czasu pracy. Przepisy nie regulują jak szczegółowo powinny być określone zadania, jednak powinny one być sformułowane w taki sposób by na tej podstawie można było oszacować czas ich realizacji i nie wymagały one wydawania bieżących poleceń.