HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czy udzielenie urlopu opiekuńczego jest zawsze obowiązkowe?

19.05.2023

Choć z samej treści przepisu nie wynikają wprost okoliczności, w których pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, to w określonych sytuacjach pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi skorzystania z urlopu opiekuńczego. Pracodawca będzie mógł odmówić skorzystania przez pracownika z urlopu opiekuńczego, jeśli złożony przez niego wniosek zawiera braki formalne. Jeśli wniosek będzie np. dotyczył innego krewnego niż syn, córka, matka, ojciec lub małżonek i pracownik nie wykaże, że osoba taka zamieszkuje z nim w tym samym gospodarstwie domowym, to urlop opiekuńczy nie będzie mu przysługiwał. – r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł tutaj.