HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czas pracy w dobie elastyczności, work-life balance i pracy zdalnej – pytania i odpowiedzi

22.11.2022

Pytanie #1: Czy pracodawca, może wskazać/zaznaczać pracownikowi pracującemu w systemie zadaniowym, że nie oczekuje od niego pracy w godzinach nocnych (dodatek nocny) lub w soboty, niedziele i święta (aby zminimalizować ewentualne roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych)?

Odpowiedź: Tak. W ramach zadaniowego systemu czasu pracy to pracownik odpowiada za organizację czasu pracy i czas ten nie jest narzucany przez pracodawcę z góry. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwe wprowadzenie jakiś ograniczeń jak np. wyraźne wskazanie, że praca nie powinna być wykonywana w godzinach nocnych czy dni wolne od pracy. Ponadto należy pamiętać, że w ramach zadaniowego systemu czasu pracy w dalszym ciągu zadania powinny być wyznaczane w taki sposób by możliwe było ich zrealizowanie przy uwzględnieniu zasad, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.