HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

ZUS odraczał płatność w tarczach antykryzysowych? Dla WUP i MRPiPS nie ma to znaczenia

26.03.2024

Problemy z rozliczeniem pieniędzy w przypadku odroczenia terminu płatności składek ZUS za miesiące otrzymania wsparcia dotyczą nie tylko dofinansowań uzyskanych na podstawie art. 15g ustawy COVID-19 (na pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy), ale także tych przyznawanych z art. 15gg (na pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżeniem etatu). Ani umowy zawierane z WUP, ani ustawa COVID-19 nie określały terminów wydatkowania środków, a jedynie termin przedłożenia przez firmy rozliczenia wraz z dokumentami. Tym samym stanowisko urzędów, że opłacenie składek ZUS po złożeniu rozliczenia powoduje obowiązek zwrotu pieniędzy, nie ma żadnych podstaw. Otrzymane środki z WUP zostały bowiem wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami. – r. pr. Paweł Sych komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł: tutaj.