HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pracownik i pracodawca w sądzie

30.11.2020

Zapraszamy do lektury pierwszego wydania publikacji Pracownik i pracodawca w sądzie.

Publikacja została wydana wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Zawiera omówienie następujących zagadnień:

  • spółka, oddział czy zakład – kto jest stroną w postepowaniu przed sądem pracy;
  • prawidłowy kształt pozwu i innych dokumentów;
  • świadkowie w procesach pracowniczych;
  • zasady zachowania poufności przed sądem pracy;
  • polubowne sposoby rozwiązania konfliktów;
  • proces w I i II instancji;
  • najczęstsze sprawy przed sądem pracy;
  • weryfikacja przed sądem liczebności organizacji związkowych i reprezentatywności związku zawodowego.