HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

16.02.2021

Pytanie #5: Wspominali Panowie o wniosku, który pracownik/osoba na B2B ma obowiązek złożyć do pracodawcy. Na jakiej podstawie możemy przetwarzać dane dotyczące miejsca pobytu pracownika w trakcie wykonywania pracy zdalnej, które podaje we wniosku o pracę zdalną? Adres zamieszkania zbieramy na podstawie przepisów prawa (kodeks pracy). Czy zbieranie danych dotyczących innego miejsca, w którym realizowana jest praca zdalna możemy oprzeć na podstawie par.6 ust.1 pkt. b RODO (czyli na podstawie umowy)?

Odpowiedź: Podstawą przetwarzania tych danych będzie zarówno niezbędność do wykonywania umowy o pracę (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy (tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegających m.in. na zapewnieniu prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych, ochronę danych osobowych i innych informacji służbowych czy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dodatkowo w razie wypadku przy pracy, dane te przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bowiem ich przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji obowiązku prawnego pracodawcy polegającego na przeprowadzeniu i udokumentowaniu zdarzenia mogącego być wypadkiem przy pracy. Powyższe podstawy i cele powinny zostać wskazane pracownikom w tzw. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu ich danych osobowych.