HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

16.02.2021

Pytanie #4: Jak wygląda praca zdalna gdy pracownik jest na kwarantannie lub izolacji? Czy w takiej sytuacji pracownik może świadczyć pracę?

Odpowiedź: Wykonywanie pracy zdalnej na kwarantannie lub izolacji jest dozwolone. Wątpliwości, które istniały w tym zakresie zostały ostatecznie rozwiane poprzez wprowadzenie do tzw. ustawy antykryzysowej art. 4h i 4g. Zgodnie z tymi przepisami, pracownik objęty obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych może za zgodą pracodawcy wykonywać pracę zdalną. Za ten czas pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie, natomiast nie uzyskuje on prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Należy dodatkowo pamiętać, że wykonywanie pracy jest dopuszczalne jedynie, jeżeli stan zdrowia pracownika na to pozwala. Tym samym, jeżeli w trakcie pracy zdalnej na izolacji lub kwarantannie jego stan zdrowia się pogorszy i uniemożliwi dalsze świadczenie pracy to pracownik ma obowiązek poinformowania o tym pracodawcy, zgodnie z ogólnymi zasadami.