HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

14.06.2023

Pytanie #19: Czy w przypadku zmiany stanowiska pracownika na niższe (np. z kierownika na zastępcę kierownika) w związku ze zmianą struktury organizacyjnej pracodawcy przy zachowaniu dotychczasowego poziomu wynagrodzenia, pracodawca ma możliwość odmowy przyznania pracownikowi podwyżki w kolejnych okresach celem wyrównania poziomu wynagrodzenia względem innych pracowników?

Odpowiedź: Tak, pracodawca może w takiej sytuacji odmówić pracownikowi przyznania podwyżki, ponieważ poziom jego wynagrodzenia przewyższa wynagrodzenia pracowników na tożsamych stanowiskach. Rozwiązanie to będzie prawidłowe, a odmowa przyznania podwyżki obiektywnie uzasadniona. Pracownik w istocie otrzymuje wynagrodzenie przewyższające adekwatne wynagrodzenie do jego stanowiska, zakresu obowiązków oraz rodzaju wykonywanej pracy. Odmowa przyznania podwyżki będzie zatem uzasadniona, jeżeli poziom jego wynagrodzenia przekracza wynagrodzenia innych pracowników na tożsamym poziomie w strukturze. Warto również zaznaczyć, że zmieniając stanowisko pracownika na niższe, może pojawiać się potrzeba obniżenie wynagrodzenia. W przeciwnym razie może okazać się, że pracownik osiąga wynagrodzenie istotnie przewyższające wynagrodzenie innych pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W rezultacie może to rodzić ryzyko podniesienia zarzutów nierównego traktowania przez inne osoby, które otrzymują niższą pensję.