HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Wypadek przy pracy podczas samowolnego korzystania z urlopu zaległego

29.09.2023

Pan Jakub otrzymał o 8:00 rano maila od pracownika, który oświadczył, że nie będzie świadczył pracy do końca września, dlatego że zostały mu jeszcze 2 dni urlopu zaległego, które właśnie zamierza „odebrać”.  Pan Jakub nie odpowiedział na maila pracownika, ponieważ był w podróży, a pracownik nie pojawił się w pracy. Około godz. 12:00 tego samego dnia, pracownik zadzwonił do Pana Jakuba z informacją, że oblał się wrzątkiem podczas robienia herbaty w domu, jednak w związku z tym, że nie dostał oficjalnej zgody na wykorzystanie urlopu zaległego, uważa, że jest to wypadek przy pracy. Czy zdarzenie jakiemu uległ pracownik może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Odpowiedź: Nie. Takie zdarzenie nie będzie uznane za wypadek przy pracy.

Aby uznać dane zdarzenie za wpadek przy pracy koniecznie jest łączne spełnienie 4 przesłanek: 1. nagłość, 2. przyczyna zewnętrzna, 3. uraz lub śmierć, 4. związek z pracą. W przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpiła 4. przesłanka wypadku przy pracy tj. „związek z pracą”, zarówno w wymiarze funkcjonalnym – pracownik nie wykonywał czynności związanych z pracą; miejscowym – pracownik nie przebywał w miejscu świadczenia pracy, jak i czasowym – pracownik nie był wtedy w pracy.

Pracownik nie korzystał w tym czasie z urlopu zaległego, ponieważ Pan Jakub mu go nie udzielił. SN wskazuje, że o ile udzielenie urlopu zaległego w terminie do końca września jest obowiązkiem pracodawcy, a jego niewykonanie naraża go na odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, to nie oznacza, że pracownik może sobie tego urlopu udzielić sam, w sytuacji, gdy pracodawca tego nie czyni. Przyjmuje się przy tym, że samo zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy.

Pan Jakub powinien uznać zatem nieobecność swojego pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy i wyjaśnić mu, że w takim przypadku danego zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy.