HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Jakie obowiązki z zakresu BHP muszą spełnić telepracownicy, aby korzystać z pracy zdalnej od poniedziałku?

06.10.2023

Zespół Pani Joanny pracuje rotacyjnie i składa się z 2 pracowników zdalnych, 3 telepracowników i 1 asystenta pracującego z biura. Telepracownicy zwrócili się do Pani Joanny z pytaniem, czy muszą przyjść w poniedziałek do biura, skoro od soboty pracodawca nie może stosować już warunków telepracy.  Telepracownicy nie wiedzą, jakie obowiązki z zakresu BHP muszą spełnić, aby móc korzystać z pracy zdalnej zamiast telepracy i czy w tym zakresie powinni podpisać dodatkowe dokumenty. Pani Joanna zwróciła się do Pracodawcy z pytaniem, jakie dokumenty z zakresu BHP muszą podpisać telepracownicy, aby od poniedziałku móc pracować zdalnie zgodnie z nowymi przepisami.

Odpowiedź: Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z telepracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy zdalnej powinni spełnić następujące obowiązki z zakresu BHP:

1. Zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego lub uniwersalną oceną ryzyka zawodowego przygotowaną przez pracodawcę;
2. Zapoznać się z informacją BHP, przygotowaną na podstawie oceny ryzyka zawodowego lub uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego, która zawiera takie informacje jak:

a) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
b) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
c) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
d) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

3. Potwierdzić w oświadczeniu, że zapoznali się z ww. dokumentami oraz zobowiązali się do ich przestrzegania, a także że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez nich i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy, w tym ergonomia miejsca pracy.